Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 17 (colţ str.Şciusev)

Conac urban

Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 17 (colţ str.Şciusev)
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Proprietatea imobiliară a aparţinut lui Cernogovski, Ioanikii Petrovici, care a vândut în 1871 casa, alcătuită din cinci odăi, cu grajd, sarai şi curte de la colţul Seminarului cu strada Leova, negustorului Paraskivoglo, Manuil Parskiv.

Arhitectura este eclectică cu reminiscenţe clasiciste, cu intervenţii ale arhitecturii populare. Este o clădire construită la colţul cartierului, ridicată pe un plan rectangular, într-un parter, cu faţadele aliniate la liniile roşii ale străzilor. Faţada principală este orientată spre strada Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, care are o compoziţie asimetrică, alcătuită din patru axe compoziţionale, dintre care trei sunt goluri de ferestre şi una al intrării, amplasată lateral, spre dreapta, unde se afla poarta de intrare în curte. Intrarea, care conduce direct din stradă în galeria cu geamuri, amplasată la faţada laterală, are loc printr-un rezalit, dominat de un fronton triunghiular. La un timp necunoscut, în faţa intrării a fost alipit un portic cu un acoperiş de influenţă barocă, susţinut de doi pilaştri. Faţada orientată spre strada A.V. Şciusev, este simetrică, cu cinci axe compoziţionale, toate goluri de ferestre, cu o grupare într-o compoziţie clasicistă – suprapunerea arcadei pe pilaştri cu trei ferestre, plasată pe rezalitul central. Paramentul este tencuit neted, cu modelarea detaliilor arhitectonice. Atrag atenţia detaliile cu imitarea motivului celebru "floarea de piatră", care înlocuieşte bolţarul central din ancadramentele ferestrelor, plasate în grupul din trei ferestre, sau – încununează frontoanele triunghiulare deasupra ferestrelor ordinare.

Faţadă
Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 19Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 16 (colţ str. Bucureşti)