Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 1

Casă individuală

Casa familiei Kalinin (denumire din Registru)
Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 1
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

În 1873 cetăţeanul grec, Gheorghe Pangalos a cumpărat un lot viran, aflat la colţul cartierului mărginit de străzile Livezilor şi Seminarului, pe care în 1875 a construit o casă din piatră, într-un parter ridicat pe un demisol. La sfârşitul secolului al XIX-lea aparţinea lui Arhipov Canon Pokopievici, în 1903 – fraţilor Alexandru Pavlovici Kalinin, general-maior, şi Ivan Pavlovici Kalinin, colonel. Familia rămâne în posesia casei şi în perioada interbelică.

Arhitectura casei este în spiritul clasicismului tardiv cu influenţe ale arhitecturii populare. Casa, construită la colţul cartierului, cu faţadele principale orientate spre străzile Mateevici şi Mitropolit Gavriil Bănulescu Bodoni, a fost ridicată pe un plan rectangular, în două niveluri – un parter pe un demisol, format spre curte, în direcţia coborârii terenului.

Faţadele sunt soluţionate după proiecte-model, austere, lipsite de decor arhitectural, cu excepţia ancadramentelor ferestrelor – simple plinte sprijinite pe plite de pervaz, lesene la colţurile clădirii, cu accentuarea axei de simetrie a faţadei printr-un rezalit încununat cu un fronton triunghiular. La faţada orientată spre strada Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, a fost alipită intrarea în casă, sub forma unui portic cu doi piloni, dominat de un fronton triunghiular, prin care se accede în galeria construită de-a lungul faţadei orientate spre curte. Galeria este mărginită de stâlpi, astupată prin geamuri.

Faţadă
Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 2