Mitropolit Dosoftei, 91

Casă de raport sub aspect de vilă urbană

Vila urbană (denumire din Registru)
Mitropolit Dosoftei, 91
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. Datat cu anii 30 ai secolului al XX-lea (Datarea din Registru cu începutul secolului al XX-lea este contestată). Aparţinea în 1940 lui Nicolae Dumitru.

Este o clădire construită în două etaje, aliniat cu un rezalit al faţadei principale la linia roşie a străzii. Arhitectura casei este în stil neoromânesc, cu folosirea moderată a detaliilor monumentelor istorice şi cu unele influenţe ale stilului modern românesc.

Are un volum compact, acoperit de o învelitoare înaltă cu streşini proeminente şi penetraţii de pante, care formează un joc pitoresc de umbre şi lumină. Paramentul clădirii este tencuit neted, străpuns de golurile de ferestre şi uşi în arc în plin cintru cu arhivolte. Pe suprafaţa rezalitului, în partea superioară este o arcatură aidoma ocniţelor. O friză simplă ca un brâu delimitează partea superioară a pereţilor. Specific modernului sunt formele geometrice lapidare ale edificiului, în care se înscrie logic volumul balconului de la etaj – şi lesenele conturate la colţuri.

Faţadă
Mitropolit Dosoftei, 93–95Mitropolit Dosoftei, 89