Mihai Kogălniceanu, 75 A,B (colţ str. N. Iorga)

Casă de raport

Mihai Kogălniceanu, 75 A,B (colţ str. N. Iorga); Liter AMihai Kogălniceanu, 75 A,B (colţ str. N. Iorga); Liter B
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

Primele informaţii documentate cu privire la proprietatea imobiliară datează din 1871, când aparţinea Anastasiei Zavakovsky, soţiei de secretar de colegiu. Casa, orientată cu faţada spre strada Reni a fost construită după proiectul arhitectului Kramarenko în 1873. În 1888 această proprietate a fost cumpărată de preotul Dumitrii Dumbrava, care în vara anului 1890 a obţinut permisiune de la Upravă pentru construcţia unei case de locuit din piatră, într-un etaj, amplasată la colţul cartierului.

Liter A. Este o casă construită într-un etaj, aliniată liniei roşii a străzii Kogălniceanu, pe un plan unghiular, cu o aripă orientată în adâncul parcelei. Intrare din partea străzii, are loc printr-un hol, de unde se accede în odăile dispuse în anfiladă circulară. La faţada posterioară, orientată spre curte, se află o galerie alungită cu geamuri. Faţada principală, construită în zidărie aparentă, din piatră făţuită, este asimetrică, cu opt axe compoziţionale, şapte de ferestre şi un gol de uşă. Detaliile sunt cioplite din piatră, bolţarul central alungit la ferestre, plinta care delimitează friza, pilaştrii la colţuri şi care mărginesc intrarea. În ultimul timp, în urma privatizării unui apartament, o parte a faţadei a fost modificată malefic prin introducerea cărămizii în decorul ancadramentelor şi vopsirea în culori improprii a pietrei naturale.

Liter B. Este o casă într-un nivel, construită într-un etaj, ridicată pe u demisol înalt, amplasată la colţul cartierului, aliniată la liniile roşii ale străzilor Kogălniceanu şi N.Iorga, pe un plan rectangular. Arhitectura casei aminteşte ca a imobilului construit anterior, posibil opera aceluiaşi arhitect. Intrarea este din partea străzii N.Iorga, printr-un hol, de unde se accede în odăile dispuse în anfiladă circulară. La un colţ al faţadei posterioare, orientată spre curte, se află o terasă, prin care are loc legătura cu curtea interioară. Faţada principală este construită în zidărie aparentă, din piatră făţuită, cu asizele care alternează după nuanţele pietrei naturale. Compoziţia ei este asimetrică, cu opt axe, şapte de ferestre şi un gol de uşă. Detaliile sunt cioplite din piatră, ancadramentele cu bolţarul central alungit, plinta care delimitează friza, pilaştrii la colţuri şi care mărginesc intrarea.

Faţadă
Mihai Kogălniceanu, 76Mihai Kogălniceanu, 73