Mihai Kogălniceanu, 72 A,B

Casă de raport

Mihai Kogălniceanu, 72 A,B
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

A fost un complex locativ constituit din două case de locuit, ridicate pe la mijlocul secolului al XIX-lea.

Liter A. Casa a fost demolată la sfârşitul anilor 90 ai secolului trecut şi înlocuită cu un imobil în trei niveluri.

Liter B. A fost construită după un proiect model, ridicată într-un nivel, cu faţada asimetrică, aliniată la linia roşie a străzii, supusă la patru axe: trei de ferestre şi o intrare (construită cu zidărie), amplasată lateral, spre dreapta, unde se afla poarta de acces. Decoraţia plastică este tributară stilului neoclasic, faţada fiind tratată ca un order fără coloane. Ancadramentele ferestrelor, cu bolţarul central evidenţiat, sunt unite prin plita comună de pervaz, sub care sunt nişe adâncite. O plintă delimitează friza şi cornişa. Intrarea era printr-un rezalit, încununat cu un fronton triunghiular (distrus).


Mihai Kogălniceanu, 73Mihai Kogălniceanu, 70 (colţ str. Bănulescu-Bodoni)