Mihai Kogălniceanu, 47

Casă de raport

Mihai Kogălniceanu, 47
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

Primele informaţii documentare cu privire la atenansa din valk, aflată pe strada Reni, datează in 1889, când aparţinea văduvei subcolonelului Efrosiniei Prokopova. În 1882 această atenansă este cumpărată de către inginerul cadastral Leonard Viniţky. În primăvara anului 1887, Uprava Chişinăului confirmă proiectul unei case într-un parter, construită în 1888.

Este o casă, ridicată într-un parter, construită pe un plan unghiular, alungit în adâncul terenului, aliniată cu faţada îngustă la linia roşie a străzii. Faţada principală are o compoziţie asimetrică, alcătuită din patru axe, dintre care trei sunt goluri de ferestre şi unul de uşă, în arc în plin cintru, amplasate într-un rezalit, dominat de un fronton triunghiular, inclus într-un atic, care este o parte componentă a parapetului din piatră.

Elemente decorative, sunt specifice stilului eclectic, atic de o formă complexă, bosaje orizontale, ancadramente din plintă, cu câte două nişe sub pervazul ferestrelor. În urma intervenţiilor din ultimul timp, casa a fost acoperită cu un acoperiş înalt cu pante repezi.


Mihai Kogălniceanu, 48Mihai Kogălniceanu, 45