Mihai Kogălniceanu, 44

Casă de raport

Mihai Kogălniceanu, 44
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

În 1898 nobilul I.B. Scopovsky a vândut lui I. Şaichevici o parte din lotul său de pământ viran. În toamna aceluiaşi an, noul proprietar a împrumutat 5 000 ruble pentru un termin de 1 an, pentru construcţia unei case cu 2 etaje, o atenansă şi anexe. S-a păstrat descrierea acestei case, alcătuită în 1915, "La etaj se aflau 10, la primul 9 şi în demisol – 6 camere".

Arhitectura casei este în stil eclectic, în baza arhitecturii clasice.

Este o casă de locuit, ridicată în două niveluri, pe un plan alungit de-a lungul liniei roşii a străzii, ocupând întreaga lăţime a proprietăţii imobiliare. Trecerea în curte are loc printr-un pasaj carosabil, organizat în axa de simetrie a imobilului, prin spaţiul parterului. Intrările în apartamente au loc de pe galerii exterioare din fier, unde urcă scări metalice în două rampe.

Arhitectura casei se distinge printr-o compoziţie simetrică, cu 9 axe, opt de ferestre şi unul al pasajului intrării, axa de simetrie fiind susţinută de decoraţia plastică a ferestrelor îngemănate de la etaj. Parterul este ponderat de o decoraţie plastică dominată golurile ferestrelor ample, înrămate de ancadramente simple, într-o relaţie compoziţională cu bosajele orizontale. Etajul este soluţionat mai lejer, pe fundalul neted tencuit al pereţilor evidenţiindu-se detaliile cu mulurile clasice ale ancadramentelor ferestrelor, dominate de alternarea cornişelor în segment de cerc cu cele triunghiulare, cu pervazuri sprijinite pe console.

Faţadă
Mihai Kogălniceanu, 45Mihai Kogălniceanu, 43