Mihai Eminescu, 66

Casă de raport cu unitate comercială

Casă de raport (denumire din Registru)
Mihai Eminescu, 66
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. Este datat cu începutul secolului al XX-lea, arhitectura imobilului fiind în stil modern.

Avea un plan unghiular, amplasată la colţul cartierului, format de străzile Mihai Eminescu şi Mitropolit Varlaam. În 1940 clădirea aparţinuse la doi proprietari – Taşcher şi Sverdlic. În timpul celui de al doilea război mondial imobilul a avut de suferit.

În anii postbelici partea unghiulară de la colţ a fost demolată pentru a elibera un spaţiu larg în faţa clădirii Filarmonicii de Stat, o parte, aliniată străzii Mihai Eminescu a fost refăcută cu păstrarea arhitecturii originale a faţadei.

Clădirea este într-un etaj, ridicată pe un subsol înalt, în care au fost amenajate câteva spaţii în scop comercial sau artizanal. Faţada principală, cu zece axe, nouă goluri de ferestre şi o uşă, amplasată în partea centrală a clădirii, reprezintă o porţiune a faţadei vechi, cu o compoziţie simetrică.

Faţadă
Mihai Eminescu, 63