Mihai Eminescu, 42 A,B

Casă cu apartamente de raport

Casă de raport cu atenansă în curte (denumire din Registru)
Mihai Eminescu, 42 A,B; Liter AMihai Eminescu, 42 A,B; Liter B
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

A fost construită în anii ’80 ai secolului al XIX-lea. Arhitectura este eclectică cu detalii din arsenalul stilului baroc. Proprietari în 1940 au fost atestaţi Zingher apărător şi dr Şor, Budov Ion.

Este o clădire ridicată pe un plan rectangular, într-un parter, cu faţada aliniată la linia roşie a străzii. A fost conceput pentru patru apartamente, fiecare cu intrările separate, – câte una principală din stradă şi câte una secundară, din partea curţii.

Faţada principală are o compoziţie simetrică, din 16 axe, dintre care 12 sunt ferestre şi 4 uşi de intrare (două înlocuite cu ferestre), amplasate în porticuri. Pilonii porticurilor sunt rostuiţi orizontal cu imitaţia de bosaje.

Ferestrele sunt rectangulare, cu ancadramente în care este inclusă şi friza de sub cornişa rectilinie şi panoul de sub plita de pervaz. Decoraţia plastică barocă a fost inclusă în timpanele frontoanelor triunghiulare – o emblemă heraldică cu câmpul gol, şi la consolele cornişelor ferestrelor.

Paramentul casei este tencuit neted. În partea superioară a pereţilor, sub cornişa cu muluri este o friza netedă ,separată de restul pereţilor printr-o bordură. Casa a fost renovată în anii 90, cu pierderea unor detalii a decorului plastic arhitectural.

În curte se află două atenanse, într-un parter, construite la începutul secolului al XX-lea. Aveau faţadele tencuite, cu arhitectura în stil eclectic, cu detalii din arsenalul clasicist: ferestre cu ancadramente cu cheia de boltă, fronton triunghiular, etc.

Faţadă
Mihai Eminescu, 43Mihai Eminescu, 36