Maria Cibotari, 61

Casă de raport

Maria Cibotari, 61
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. Casa datează din anii interbelici ai secolului al XX-lea, datare rezultată din analiza arhitecturii – stil neoromânesc cu reminiscenţe ale unor forme ale stilului eclectic.

Imobilul este aşezată la colţul cartierului, are un plan unghiular, cu două faţade principale cu soluţii decorative variate. Este într-un singur nivel, dar din cauza căderii de relief, este ridicată pe un soclu înalt, spre intrări conducând scări cu balustradă din piatră.

Soluţia planimetrică corespunde la două apartamente separate, care se remarcă printr-un confort înalt, fiecare cu o intrare separată, una din direcţia străzii Maria Cibotari şi alta din partea străzii Columna. Încăperile sunt diferenţiate după mărime în dependenţă de destinaţia funcţională, – 2–3 dormitoare, un culoar central şi câte un salon, iluminat de o fereastră mai mare. Bucătăria şi instalaţiile sanitare, parte a planimetriei fiecărei locuinţe, sunt grupate lângă intrarea secundară din partea curţii. Locuinţa este dotată cu un beci cu intrarea numai din interiorul unui apartament, probabil, al proprietarului.

Soluţia spaţial-volumetrică a casei este pitorească, graţie configuraţiei în plan a edificiului, cu ieşindurile saloanelor şi retragerile intrărilor principale, care creează un joc de lumină şi umbre, dominat de volumul masiv al acoperişului din olane roşii, în pante şi cu penetraţii. Decorul plastic al faţadelor se rezumă la lesene, o friză în partea superioară a pereţilor, un brâu sub pervazul ferestrelor, care înconjură perimetral clădirea, cu panouri de, asemănătoare după forme cu golurile din balustrada scărilor exterioare. Faţadele au şi unele diferenţe – la faţada orientată spre strada Columna golul intrării este în arc în plin cintru, tocul uşii conturat cu o torsadă, forma ancadramentelor este un simplu chenar plat, iar la faţada orientată spre strada Maria Cibotari, o plintă conturează partea superioară a ferestrelor şi a uşii de formă rectangulară.

Faţadă
Maria Cibotari, 67Maria Cibotari, 59