Maria Cibotari, 26 (colţ str. Dosoftei)

Conac urban

Maria Cibotari, 26 (colţ str. Dosoftei)
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

Construcţia datează din 1860, dată inclusă în ornamentul copertinei intrării laterale. Proprietarul original este M. V. Bernştein-Kogan, atestat proprietar al parcelei de pământ de la colţul fostelor străzi, Buiucani şi Căuşeni. Planul casei a fost întărit la 27 mai 1858 de către comisia judeţeană de construcţii. În 1871 proprietatea imobiliară, casa cu anexe, a fost vândută A.S. Kişinschi, născută Leonard (1836–1890), văduva generalului N.S. Kişinsky (1814–1868). Până la începutul secolului al XX-lea această proprietate a aparţinut Mariei De-Vitt, fiica sa.

Conacul prezintă un complex de clădiri, care includea clădirea principală şi una secundară, legate prin pilonul porţii de intrare în curte, şi anexe gospodăreşti şi o grădină.

Literul A. Casa principală este cu un singur etaj, ridicată pe un soclu înalt, amplasată la colţul parcelei de teren, la intersecţia străzilor. Are un plan patrulater, cu încăperile în anfiladă, cu două intrări, câte una din partea fiecărei străzi şi cu o ieşire la galeria de la faţada posterioară, soluţionată sub forma unei loggii. Galeria este formată din patru coloane din piatră cu goluri în segment de arc. Din partea curţii interioare, din cauza căderii reliefului, sub casă, sunt amenajate spaţii boltite utilizate în scopuri gospodăreşti. În faţada principală, orientată spre strada Mitropolit Dosoftei, se afla intrarea de onoare, amplasată într-un rezalit central plat, încununat de un atic cu o configuraţie plastică. Faţada secundară este orientată spre strada Maria Cebotari.

Arhitectura faţadelor este degradată complet, detalii care ar indica orientarea stilistică sunt golurile ferestrelor în segment de cerc şi aticul deasupra rezalitului (azi dispărut), – eclectice cu elemente neoclasice şi gotice, prezente la golurile de ferestre de la galeria posterioară.

Literul B. Corpul secundar de casă, construit unghiular în plan, cu faţada din cinci axe, patru goluri de ferestre şi una de uşă, amplasată central (azi astupată), a obţinut o integrare arhitecturală cu clădirea vecină. A ceste două clădiri sunt unite printr-o arcă, în care canaturile porţilor vechi au fost înlocuite din material nou.


Maria Cibotari, 28Maria Cibotari, 19