Maria Cibotari, 1

Casă individuală

Maria Cibotari, 1
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

La licitaţiile publice organizate de Duma urbană în anii 1871, 1873, 1874, colonelul Fortunat Leonardovici Prjeţlavsky a achiziţionat trei loturi de pământ viran, pe care le-a unit într-o singură proprietate, cu o suprafaţă de 929 stânjeni pătraţi, mărginit de străzile Buiucani (M. Cibotari), Reni (M. Kogălniceanu) şi Livezilor (A. Mateevici). Între anii 1875–1886 a fost construită o casă din piatră într-un parter, compus din 6 odăi şi un corp de casă cu trei odăi. Din 1892 casa a intrat în proprietatea lui Karabet Kirkorov. Arhitectura casei a fost soluţionată în stil eclectic, cu reminiscenţe neoclasice.

A fost o clădire într-un parter, cu planul rectangular, aliniată la linia roşie a străzii. Faţada principală are şapte axe compoziţionale, cu două rezalite laterale, încununate de frontoane triunghiulare. Odăile din rezalite erau luminate prin câte două ferestre alungite, umbrite de o cornişă comună cu mijlocul în segment de cerc. În partea centrală se aflau trei axe, două de ferestre şi de o uşă în plin cintru, amplasată lateral. Ferestrele din partea centrală erau umbrite de câte o cornişă de forme complexe, triunghiulară. Rezalitele şi intrarea în casă sunt evidenţiate prin atice. Paramentul este cu imitarea prin rosturi a bosajelor orizontale. Decoraţia plastică era abundentă, cornişele ferestrelor şi a clădirii fiind susţinute de console cu frize, acoperite cu motive vegetale în relief

Structura casei a fost modificată la sfârşitul secolului al XX-lea prin construcţia unei mansarde, căptuşirea pereţilor cu piatră de calcar, suprimarea totală a decoraţiei plastice. Schimbările intervenite au afectat aspectul arhitectural într-o măsură incompatibilă cu statutul de monument.

Faţadă
Maria Cibotari, 2