Izmail, 25

Casă de raport

Casă individuală (denumire din Registru)
Izmail, 25
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

Datează de la începutul secolului al XX-lea. Arhitectura este în stil modern în baza formelor clasiciste.

Proprietară în 1940 a fost atestată Vasincov Eugenia.

Este o casă de raport, alcătuită din două clădiri, cu arhitectura soluţionată cwaziidentic. Faţadele, ambele iniţial în zidărie aparentă, sunt asimetrice, formând un complex simetric faţă de axa virtuală, care trece prin poarta de acces în curte. Sunt ridicate într-un parter, cu faţadele aliniate la linia roşie a străzii, casele deosebindu-se prin gabaritele planurilor.

Literul A. Este o casă mică, cu faţada asimetrică, alcătuită din trei axe, două goluri de ferestre, şi o uşă (astupată cu zidărie), amplasată într-un rezalit, orientat spre dreapta, lângă poarta de acces. Paramentul este în zidărie aparentă, din piatră făţuită. Rezalitul intrării conţinea o logie largă de acces, dominat de un fronton triunghiular, căruia îi corespunde la colţul opus al faţadei principale, un pilastru proeminent, care susţine partea superioară a faţadei, tratată ca un antablament, cu cornişă largă, dotată cu denticule şi o friză netedă. Ferestrele au ancadrament-plinte doar în partea superioară.

Literul B. Este identic literului A, cu excepţia numărului de axe – patru, dintre care trei sunt goluri de ferestre. Paramentul este tencuit peste zidăria aparentă din piatră făţuită.


Izmail, 38Izmail, 23 A