Izmail, 17 (colţ str. 31 August)

Casă individuală

Casă de raport (denumire din Registru)
Izmail, 17 (colţ str. 31 August)
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Datează din jumătatea a doua a secolului al XIX-lea. Proprietară în 1940 a fost atestată Ciorbă Pelaghia. Arhitectura este în stil clasicist.

Este o clădire construită la colţul cartierului, ridicată pe un plan rectangular, într-un parter pe un demisol înalt în direcţia căderii reliefului, cu faţadele aliniate la liniile roşii ale străzilor. Faţada orientată spre strada 31 August are cinci axe, faţada orientată spre strada Izmail – trei axe, toate goluri de ferestre. Intrarea are loc prin colţul teşit orientat spre intersecţia străzilor, printr-un portic angajat, dominat de un fronton triunghiular. Decoraţia plastică este specifică stilului clasicist: cornişă cu muluri şi denticule friză netedă, ancadramente c-plintă la ferestrele rectangulare. La faţada posterioară era o galerie deschisă. Sub casă se află un demisol înalt.

Faţadă
Izmail, 21 A,BIzmail, 11