Hînceşti, 44 (colţ str. Şciusev)

Casă individuală

Hînceşti, 44 (colţ str. Şciusev)
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Datează din a II jumătate a secolului al XIX-lea. În 1940 proprietare sunt atestate Tamara Cembriji şi Liudmila Alexei.

Este o clădire construită la colţul cartierului, ridicată pe un plan rectangular, într-un parter, pe un demisol înalt din cauza căderii reliefului, cu faţadele aliniate la liniile roşii ale străzilor V. Alecsandri şi A.V. Şciusev. Arhitectura este eclectică, cu reminiscenţe clasice.

Faţada orientată spre A.V. Şciusev, are o compoziţie simetrică, din şapte axe, toate goluri de ferestre, faţada orientată spre strada V. Alecsandri are cinci axe, patru goluri de ferestre şi o nişă, plasată central, care formează o compoziţie împreună cu ferestrele vecine. O intrare târzie, acoperită cu o copertină din tablă de fier, conduce în galeria de la faţada laterală. Colţul clădirii este întărit vizual de o lesenă cu rostuire orizontală. În plinurile dintre ferestre au fost plasaţi pilaştri cu o fentă verticală, care susţin partea superioară a pereţilor, tratată drept un antablament, alcătuit dintr-o cornişă cu o friză netedă, separată printr-o bordură. Ferestrele sunt în arc în segment de cerc, conturate în partea superioară de un ancadrament din muluri pe console, sub plita de pervaz – câte un panou.

Faţadă
Hînceşti, 46Hînceşti, 42