Habad Liubovici, 8 şi 10

Sinagoga "Geamgiilor"

Sinagoga "Sticlarilor" (denumire din Registru)
Habad Liubovici, 8 şi 10
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. Datează de la mijlocul secolului al XIX-lea, cu faţadele construite în stil eclectic cu detalii neoclasice în 1898.

Este un complex de clădiri, alcătuit din Casa de rugăciuni (Habad Liubovici, nr. 8) şi brutăria pentru coacerea pâinii de ritual – azimei (Habad Liubovici, nr. 10).

Sinagoga breslei a fost fondată în anul 1888. În 1896–1897 Secţia de construcţii a confirmat proiectul clădirii noi a casei de rugăciuni, executat de arhitectul Ţ. Ghingher. În timpul celui de al doilea război mondial, clădirea a fost parţial distrusă, fiind refăcută în 1946–1948 cu folosirea pereţilor şi a decorului păstrat.

Are un plan rectangular, aliniată cu latura scurtă liniei roşii a străzii. Sala de rugăciuni este pătrată în plan, cu firida, unde se păstrează Tora, sculptată în lemn cu motive clasiciste. În partea opusă, se află un balcon unghiular, sprijinit pe coloane din fontă de forme orientale, locul femeilor în timpul adunărilor. Spre curte sunt orientate câteva încăperi cu destinaţie specială, construite în două niveluri.

Faţada principală are o compoziţie asimetrică, cu cinci axe, patru de goluri şi unul al intrării, amplasat lateral, spre stânga. Gruparea elementelor arhitecturale este în două registre, la cel inferior de forme rectangulare, la cel superior – în arc în plin cintru. Golurile de intrare sunt îngemănate, amplasate într-un rezalit, integrate în registrul superior printr-un gol în arc, accentuat de un fronton. Intrările sunt separate, uşa din dreapta conduce în sala de rugăciuni, din stânga – la balcon. Pereţii sunt finisaţi în partea superioară printr-o cornişă cu o friză din denticule. Ferestrele mari au diviziuni care sugerează motive de inspiraţie gotică, în vogă în arhitectura Chişinăului de la începutul secolului al XX-lea.

Brutăria specializată este construită într-un nivel, alipită de clădirea principală. Are planul unghiular, cu alinierea laturii lungi la linia roşie a străzii. Comportă trei încăperi, cu o intrare din curte. Două încăperi înguste, cu un cuptor, deserveau procesul de producere a azimei. Faţada are o expresie austeră, determinată de golurile mari, dreptunghiulare ale ferestrelor, cu ancadramente simple, cu un brâu în continuarea plitelor de pervaz.

Faţadă