Grigore Ureche, 73

Casă de raport

Casă individuală (denumire din Registru)
Grigore Ureche, 73
Monument de arhitectură de valoare locală. A fost construită la sfârşitul secolului al XIX-lea.

Este o casă ridicată într-un nivel, ridicată pe un plan rectangular, aliniată liniei roşii a străzii. Paramentul este din cărămidă roşie aparentă. Faţada are o compoziţie simetrică, alcătuită din două secţii identice, fiecare cu un rezalit central, încununat cu un fronton triunghiular, flancat câte o fereastră. Coşurile de fum, construite din cărămidă, au orificiile tratate decorativ.


Grigore Ureche, 64