Constantin Stere, 10

Casă individuală

Constantin Stere, 10
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

A fost construit la începutul secolului al XX-lea. Proprietară în 1940 a fost Maria Fratiţa.

Este o clădire alcătuită dintr-un parter, cu planul rectangular, cu faţada aliniată la linia roşie a străzii. Faţada principală este simetrică, cu patru axe, dintre care trei sunt goluri de ferestre şi una – o uşă de intrare, amplasată central-lateral. Arhitectura este influenţată de stilul modern, în conformitate cu care au fost tratate detaliile şi compoziţia faţadei principale. Paramentul este în zidărie aparentă, din piatră tăiată şi piatră spartă, cu fracţie mică şi spartă.

Intrarea este soluţionată printr-un portal înalt, cu un atic care trece în parapetul opac al clădirii, susţinut din tumbele laterale, formate în continuarea lesenelor de la colţurile faţadei. Capetele faţadei şi pilonii portalului sunt brăzdaţi de câte două striuri verticale, cu factura aspră. Ferestrele sunt rectangulare cu ancadramente-plinte în partea superioară. Peretele este încheiat printr-o cornişă cu denticule.

Faţadă
Constantin Stere, 8