Columna, 86 A,B

Casă individuală

Columna, 86 A,B
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei. A fost constituită la începutul secolului al XIX-lea.

Proprietarul originar al casei nu este cunoscut, în 1940 în această calitate este atestat Moişe Cligman.

Este un complex de din două clădiri, construite într-un nivel, aliniate liniei roşii a străzii, amplasate de o parte şi alta a porţii de intrare.

Literul A. Casa din dreapta este alungită, cu faţada în şapte axe de ferestre. Din partea curţii interioare casa este ridicată pe un demisol. Spaţiul interior era alcătuit din camere care se dădeau în chirie. Decorul plastic a fost schimbat în anii 70 ai secolului al XIX-lea pe o căptuşire din plite ceramice, apoi – din tuf.

Literul B. Clădirea din stânga, iniţial era un mic imobil, cu compoziţia faţadei principale simetrice. Are patru axe, cu rezalite laterale, încununate de frontoane triunghiulare. Din partea curţii a fost adăugat un corp de casă alungit, cu o galerie din geamuri de-a lungul faţadei laterale. Decoraţia plastică a faţadei a fost distrusă ireversibil, peretele fiind acoperit cu plite de tuf roz care au schimbat aspectul istoric al clădirii.

Faţadă
Columna, 88Columna, 83