Columna, 77

Casă cu apartamente de raport

Columna, 77Columna, 77; Fragment
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

Construcţia datează de la începutul secolului al XX-lea, finisată 1910. Clădirea este un preţios monument de arhitectură, edificat în spiritul stilului modern, de o bună calitate a lucrărilor de construcţie şi relativ, bine păstrat.

Proprietarul originar nu este cunoscut, în 1940 în această calitate sunt atestaţi moştenitorii negustorului Şaia Stopudis.

Este o clădire cu două etaje, rectangulară în plan, aliniată liniei roşii a străzii, ocupând întreaga lăţime a parcelei proprietăţii imobiliare, cu accesul printr-un pasaj carosabil, amplasat lateral.

Faţada este în 14 axe, cu accesul principal amplasat în axa de simetrie, centrul compoziţional al clădirii fiind dominat de un atic. Intrările în apartamentele de la parter şi etaj erau din partea străzii, printr-o casă a scării. Apartamentele au balcoane, amplasate cu o rigurozitate simetrică în faţada principală – cel mai mare balcon, cu planul alungit, este în axa clădirii, lateral sunt balcoane cu planul pătrat, toate cu o îngrădire simplă. Plinurile dintre ferestre sunt decorate cu pilaştri care în partea superioară trec în consolele care susţin cornişa.

Efectul de suprasaturaţie a faţadei de detaliile arhitecturale se explică prin folosirea culorilor contrastante între fundal şi detaliile în relief, soluţie streină proiectului original.

Spre curte clădirea are două corpuri de clădiri secundare, ridicate în două etaje.

Faţadă
Columna, 83Columna, 76