Columna, 150 A,B,C,D,E,G,F

Complexul fostului spital evreiesc

Columna, 150 A,B,C,D,E,G,F; Liter AColumna, 150 A,B,C,D,E,G,F; Liter BColumna, 150 A,B,C,D,E,G,F; Liter CColumna, 150 A,B,C,D,E,G,F; Liter DColumna, 150 A,B,C,D,E,G,F; Liter E
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

Spitalul evreiesc a fost fondat înainte de 1812, în 1843 a primit statut oficial. Începând din anii 70 ai secolului al XIX-lea au fost elaborate proiecte clădirilor stabilimentului curativ. Spitalul este alcătuit din mai multe clădiri, amplasate liber, pavilionar, pe un teritoriu vast. Clădirile au fost construite eşalonat, din anii ’80 secolului al XIX-lea până la începutul secolului al XX-lea.

Literul A. În 1892 a fost reconstruit pavilionul principal cu 2,5 niveluri, autor Ţ. Ghingher. Arhitectura este eclectică cu detalii neoclasice. Faţada principală are o compoziţie simetrică, cu trei rezalite, amplasate în axa de simetrie şi lateral, încununate de frontoane triunghiulare. În unul din ele este soluţionată intrarea din partea străzii. Aici se aflau ambulatoriul, palatele bolnavilor şi locuinţele medicilor. Parterul are paramentul în bosaje orizontale.

Literul D. Clădire cu destinaţia funcţională şi datare incertă. Posibil era bucătăria, cum este utilizată şi astăzi. Arhitectura este în spiritul orientării stilistice moderne.

Literul G. Construcţie cu destinaţie gospodărească, amplasată în partea de nord. Deasupra se afla uscătoria pentru rufe, cu orificiile zăbrelite cu verigi din lemn.

Literele E, M şi I. Pavilioane construite între anii 1897–1898, azilurile pentru bătrâni şi bătrâne, şi corpul pentru bolnavii de boli contagioase. Literul E, fără elemente de decor plastic, este construit cu o retragere de la linia roşie a străzii. Literele M şi I erau construite separat, ridicate pe demisoluri. După cea de a doua conflagraţie mondială au fost unite printr-un corp nou de clădire.

Literul L. Clădirea administraţiei, farmaciei şi laboratoarele, este construită în anii1889–1890. Sunt aliniate la linia roşie a străzii Columna. Are un corp alungit în plan, unghiular, cu o galerie deschisă cu stâlpi de lemn, amplasată în colţul faţadei posterioare. Faţada principală este într-un etaj, dinspre curte obţine un parter înalt, din cauza căderii de relief. Planimetric conţine două organisme funcţionale diferite, fiecare cu intrare separată (una a fost astupată) prin rezalite cu frontoane pe fundal de atic. Arhitectura este eclectică.

Literul K. Pavilionul de chirurgie, construit în 1887–1901. Este construit în două etaj, amplasat cu o retragere de la linia roşie a străzii. Planul este cu trei rezalite la faţada posterioară, unde, din cauza căderii de relief, demisolul a obţinut aspect de parter. Faţada dinspre stradă are o compoziţie simetrică, cu trei rezalite. Colţurile rezalitelor sunt întărite de pilaştri cu caneluri ale ordinului ionic, pereţii în partea superioară au o friză, netedă, paramentul – bosaje orizontale. Arhitectura clădirii este în spirit neoclasic.

Literul V. Secţia de maternitate, lângă secţia de chirurgie.

Literul Z. Clădirea pentru sala de festivităţi, într-un singur etaj, ridicată în cărămidă roşie, amplasată în colţul de nord-est al teritoriului stabilimentului, terminată în 1906.

FaţadăFaţadăFaţadăFaţadăFaţadă
Format mare

Columna, 151–153Columna, 148