Columna, 138

Edificiu cu funcţii sociale

Columna, 138; Liter AColumna, 138; Liter B
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. A fost construit în 1876. A aparţinut locuitorului din Chişinău Narcis Doroşevski. În 1903 aici se aflau birourile Prezenţei funcţionarilor guberniali. După 1916 şi până în 1940 proprietar era Ruhlea şi Boris Şvartz, tehnician al Secţiei de Construcţii a Dumei orăşeneşti.

Literul A. Clădirea este dreptunghiulară în plan, cu intrarea principală din partea străzii, amplasată în axa de simetrie a casei. Peretele longitudinal împarte planul clădirii în două părţi egale, partea orientată spre curte fiind o singură încăpere. Spre stradă sunt orientate două încăperi egale ca mărime, despărţite de coridorul intrării, care serveşte ca element de legătură între toate trei încăperi. Planul, cu toate afinităţile comune, nu este propriu unei case de locuit, intrarea în axa de simetrie şi sala mare de la faţada posterioară, indică destinaţia de edificiu cu funcţii sociale. Soluţia arhitecturală al faţadei principale sobru şi greoaie, susţine această identificare funcţională. Decorul plastic este realizat după proiectele-model, în spirit neoclasic. Paramentul este neted, în contrast cu bosajele orizontale de la colţurile clădirii şi de pe rezalitul central al intrării, încununat cu un fronton triunghiular. Golul în arc în plin cintru, este conturat de bolţari care trec în bosajele orizontale (timpanul orb actual a rezultat din schimbarea uşii cu partea superioară în arc pe o uşă rectangulară cu astuparea prin zidărie a părţii superioare a uşii). Golurile ferestrelor faţadei principale au ancadramente cu "urechi", plita pervazului formează un brâu continuu, pereţii sunt finisaţi prin cornişe. Golurile ferestrelor de la faţada laterală sunt lipsite de ancadramente, doar buiandrugul din bolţari, tencuit neted, se evidenţiază pe fundalul pereţilor.

Literul B. În componenţa complexului de clădiri intra şi clădirea vecină, legată cu ea funcţional, azi dispărută. Avea un plan dreptunghiular, comportând trei încăperi, una izolată şi două legate în lanţ, cu intrarea dintr-un coridor, în care se intra din stradă şi din partea curţii interioare. Faţada are o compoziţie asimetrică, cu patru axe, trei de ferestre şi o uşă de intrare, toate cu buiandrugi trapezoidali ca la clădirea principală, ceia ce pemite de a le considera drept un complex de clădiri. Clădirea a fost înlocuită la sfârşitul secolului al XX-lea cu una nouă.

Faţadă
Columna, 140Columna, 137