Columna, 135

Casă individuală şi Casă de raport

Casă de raport (denumire din Registru)
Columna, 135
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. Constă din două clădiri, una datată cu anii 90 ai secolului al XIX-lea, a doua – cu jumătatea aceluiaşi secol. A fost introdus în Registrul de monumente al municipiului Chişinău de către Primărie.

Primele informaţii documentare cu privire la proprietatea imobiliară, datează din anul 1882, proprietar al căreia era registratorul colegial Fedor Evgraf Belovodsky.

Literul A. Casa este cu un etaj, ridicată pe un demisol, cu faţada îngustă aliniată liniei roşii a străzii. Faţada are patru axe de goluri de ferestre, intrarea având loc printr-o galerie alipită la faţada laterală (galeria azi construită şi înlocuită cu o fereastră). Arhitectura a fost determinată de utilizarea proiectelor model în stil neoclasic, elaborate pentru pătura de mijloc a mediului urban. Decoraţia plastică a faţadei se reduce la ancadramente simple sub forma ramelor, cu cornişe orizontale subţiri. Colţurile casei sunt întărite vizual de lesene, pereţii în partea superioară au o cornişă simplă. Casa este acoperită cu în patru pante. Din partea curţii avea o galerie astupată cu geamuri, sub casă – un subsol.

Arhitectura casei corespunde descrierii din anul 1897, în care este relatat, că casa consta din trei încăperi, în care se afla un tractir, de-a lungul faţadei posterioare era o galerie cu geamuri, sub casă – un beci, cu trei ferestre luminat din partea străzii.

Literul B. Casa de raport, aflată la o mică depărtare de prima, ridicată în două niveluri, aliniată liniei roşii a străzii. Are patru axe de goluri, cu intrarea principală amplasată lateral, într-un rezalit. De la decoraţia plastică iniţială în spirit eclectic cu elemente neoclasice, s-au păstrat doar o lesenă şi golurile de aerisire a podului, amplasate în friza superioară a faţadei. Faţadele în ultimii ani au fost placate cu plite ceramice.

Faţadă
Columna, 137Columna, 132