Columna, 131 A,B

Vilă urbană

Columna, 131 A,B; Liter AColumna, 131 A,B; Liter B
Literul A. Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

A fost construită la începutul secolului al XX-lea. A aparţinut familiei Orlov. Din descrierea casei efectuată în 1908, rezultă că arhitectura ei nu a suferit modificări: "Casă este construită din piatră şi acoperită cu tablă din fier, cu lanternou în pod; locuinţa are comodităţi – cameră de baie, WC, cămin, ferestre din sticlă de Veneţia". În 1940 proprietari erau Ştefan şi Xenia Buru.

Clădirea are un plan unghiular, dezvoltat în adâncul curţii. Este ridicată pe un soclu înalt, spre stradă fiind orientate salonul şi intrarea principală, care are loc printr-o loggie, amplasată lateral. Faţada şi intrarea sunt mărginită de pilaştri cu ieşinduri consecutive în partea superioară, care servesc drept console pentru partea superioară a pereţilor.

Faţada are o plastică decorativă în spiritul modernului. O fereastră largă din trei goluri, amintind triforiile bizantine, cu menourile din piatră, luminează salonul. Este conturată de un chenar din piatră albă, cu cheia de boltă centrală stilizată, care împreună cu detaliile prelucrate ale pereţilor, contrastează cu factura aspră din piatră brută de culoare închisă, amplasată deasupra şi sub ferestre. Original este acoperişul clădirii, care adăposteşte mansarda, într-o pantă joasă, sprijinită pe pereţi, alcătuiţi din fâşii curblinii cuplate, divizate în două registre de o porţiune verticală, prin care sunt luminate încăperile de două ferestre în arc. Deasupra intrării principale a fost amenajat un balcon, acoperit în două pante, cu formarea unui fronton triunghiular, deformat în urma unei intervenţii.

Imobilului i-au fost aplicate modificări. Ambele niveluri ale imobilului sunt placate cu tuf roz, creându-se o disonanţă puternică între imobil şi contextul arhitecturii istorice din microzonă.

Literul B. Se află la colţ cu strada Maria Cibotari. În 1940 proprietar era Pavel Menchevici. Casa a fost ridicată în anii 40 ai secolului XIX, după un model-tip de proiect, numită "cinci stângeni". Aparţinea negustorului Cogan. Arhitectura casei a fost modificată prin căptuşirea cu tuf şi construirea unei mansarde.

Faţadă
Columna, 132Columna, 130 A,B