Căpriana, 55

Casă individuală

Căpriana, 55
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

A fost construit la sfârşitul secolului al XIX-lea, cu faţadele realizate în spiritul arhitecturii eclectice.

Casa de locuit este ridicată pe un demisol înalt, cu planul patrulater neregulat, ajustat configuraţiei parcelei de teren, cu latura lungă aliniat liniei roşii a străzii Căpriana. Planul este soluţionat cu încăperile în anfiladă, cu un perete longitudinal.

Faţada are patru axe, goluri de ferestre. Intrarea în locuinţă era din partea curţii interioare printr-un gol de uşă în arc în plin cintru. Paramentul este în zidărie aparentă, soclul este tencuit neted, lipsit de decoraţie plastică. Parterul este separat de soclu printr-un cordon cu secţiune rotundă. Paramentul parterului este cu detalii cioplite în piatră – pilaştri la colţuri, decoraţi cu bosaje, ancadramente cu mici console decorative şi cu o cheie de boltă la ferestrele rectangulare, sprijinite pe plite de pervaz cu postamente. În partea superioară are o cornişă proeminentă cu o friză netedă, care printr-un brâu delimitează compoziţia cu decoraţia plastică a ferestrelor. Faţada era încoronată cu un parapet din fier, de la care au rămas tumbele laterale din piatră.


Căpriana, 54