Cahul, 27

Casă de raport

Casă individuală (denumire din Registru)
Cahul, 27
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei. A fost construit la începutul secolului al XX-lea, cu faţada principală realizată în spiritul arhitecturii moderne.

Casa are un plan unghiular, cu latura scurtă aliniată liniei roşii a străzii Cahul. Faţada principală era în zidărie aparentă, cu o compoziţie simetrică, încoronată cu un parapet cu o configuraţie plastică. Intrările în casă sunt accentuate prin două porticuri.

La sfârşitul secolului al XX-lea faţadele au fost modificate prin aplicarea unei tencueli aspre.

Faţadă
Cahul, 20