Bulgară, 1

Bloc de locuit cu apartamente

Casă individuală (denumire din Registru)
Bulgară, 1
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

Datează din perioada postbelică, (datarea cu începutul secolului al XX-lea este contestat).

Este o clădire în două etaje, construită pe loc viran la începutul anilor ’50 ai secolului trecut.

Nu are valenţe de monument istoric.

Faţadă
Bulgară, 6