Bucureşti, 65

Casă individuală

Bucureşti, 65
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

Casa aparţinea negustorului Srul Oradovsky, construită pe la mijlocul secolului al XIX-lea, după un proiect model, numit "cinci stânjeni".

Este o casă de piatră, într-un parter, ridicată pe un plan rectangular, cu faţada aliniată la linia roşie a străzii. Faţada are o compoziţie asimetrică, cu cinci axe, patru de ferestre şi o uşă, amplasată lateral. Intrarea este dominată de un portic cu două coloane, încununată cu un atic triunghiular de la fostul parapet al clădirii. Elementele de decoraţie plastică sunt eclectice: lesenele cu bosaje orizontale dintre ferestre, cornişă, ancadramente cu cornişe, panouri sub ferestre.

Faţadă
Bucureşti, 66Bucureşti, 64 (colţ str. Puşkin)