Bucureşti, 63

Casa pictorului Moisei Gamburd

Bucureşti, 63
Monument de arhitectură şi istorie de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

A fost construită la sfârşitul secolului al XIX-lea, în stil eclectic cu inspiraţie din moştenirea neoclasică. Aparţinea negustorului Ivan Hristoforovivi Kubiţky. La începutul secolului al XX-lea această casă a fost cumpărată de Ia.I. Goldenberg, de la care ajunge în proprietatea lui Isak Gamburd, tatăl cunoscutului pictor Moisei Gamburd. Pe frontonul porticului cu două coloane se află monograma din iniţialele chirilice "И" şi "Г".

Este o casă într-un parter, ridicată pe un plan dreptunghiular, construită pe linia roşie a străzii. Faţada cu şapte axe, are o compoziţie simetrică, cu un rezalit central, prin care are loc intrarea în clădire, umbrită de un portic cu doua coloane ale ordinului corintic, încununat de un fronton în segment de cerc cu racordări plastice. Paramentul parterului este neted, pe fundalul căruia contrastează detaliile arhitectonice – pilaştrii corintici ridicate pe postamente, amplasate între ferestre, ancadramentele în componenţa cărora sunt incluse cornişele cu console, friza cu golurile de răsuflare a podului şi cornişa.

Interioarele casei au fost reconstruite pentru sediul farmaciei.

Faţadă
Bucureşti, 64 (colţ str. Puşkin)Bucureşti, 62 (colţ str. V. Pîrcălab)