Bucureşti, 61 (colţ str. V. Pîrcălab)

Casă de raport

Bucureşti, 61 (colţ str. V. Pîrcălab)
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Clădirea, construită la sfârşitul secolului al XIX-lea aparţinea Rozaliei Iakovlevne Zilberştein. "Casă de piatră, ridicată pe un demisol, în care a locuit temporar arhitectul Nic. Vl. Ţâganko.

Este o casă de piatră, într-un parter, ridicată pe un plan rectangular, amplasată la colţul cartierului, cu faţadele aliniate la linia roşie a străzilor. Faţadele sunt simetrice, cu zece axe compoziţionale, opt ferestre şi două uşi amplasate central pentru fiecare apartament. Intrările sunt prin loggii, dominate de câte un fronton triunghiular. Elementele de decoraţie plastică sunt eclectice: cornişă cu denticule, ancadramente cu cornişe, panouri sub ferestre.

Faţadă
Bucureşti, 62 (colţ str. V. Pîrcălab)Bucureşti, 60