Bucureşti, 52

Casa sculptorului A.Plămădeală

Bucureşti, 52
Monument de arhitectură şi istorie de însemnătate naţională (valoarea locală este contestată), introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Primele informaţii documentare sunt din 1868, când proprietar era Simon Zaiţev. În luna martie 1889 această proprietate imobiliară a fost achiziţionată de Ecaterina Gheorghievna Plămădală, soţie de preot, care demolează vechile clădiri şi construieşte la începutul secolului al XX-lea, în locul lor, o casă nouă, într-un parter, pentru o singură locuinţă. în care se află cinci odăi.

Casă de piatră, într-un parter, ridicată pe un plan rectangular, aliniată la linia roşie a străzii. Avea şapte axe compoziţionale, toate de ferestre. Intrarea, dominată de o copertină metalică pe console din fontă, a fost creată mai târziu. Elementele de decoraţie plastică sunt eclectice: cornişă, ancadramente plintă cu bolţarul central, panouri sub ferestre.

În această casă a locuit marele sculptor din Basarabia, directorul şcolii de arte frumoase, autorul monumentului lui Ştefan cel Mare, Alexandru Plămădeală.

Faţadă
Bucureşti, 53Bucureşti, 50