Bucureşti, 46

Casă individuală

Bucureşti, 46
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe. Datează de la începutul secolului al XX-lea, construită în stil modern, cu revocarea formelor arhitecturii antice eline.

Este o casă care constă dintr-un parter, ridicat pe un plan rectangular, aliniat la linia roşie a străzii, care împreună cu poarta de acces, mărgineşte lăţimea parcelei. Faţa principală are o compoziţie simetrică, cu paramentul în zidărie aparentă, cu cioplirea artistică a detaliilor. Planul casei este tributar locuinţei populare, cu amplasarea intrării în axa de simetrie, cu câte două ferestre laterale. Intrarea adâncită într-o loggie, este flancată de două coloane ale ordinului doric. Faţada este supraînălţată de un enorm fronton, cu panta în trepte şi cu o fereastră semicirculară în timpanul frontonului, care corespunde loggiei intrării. Cornişa este cu muluri şi un rând de denticule. Sub ferestre panouri cioplite.

Faţadă
Bucureşti, 47Bucureşti, 45