Ştefan cel Mare, 190

Biserica Sf. Ierarh Nicolae

Biserica Sf. Ierarh Nicolae
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Este fostul paraclis al spitalului orăşenesc, construit în 1901, arhitect V. Ţâganco. Arhitectura este eclectică în baza arhitecturii ruse.

A fost capela spitalului zemstvei, ctitor medicul Ivanov. A fost inclusă între clădirile spitalului care formau frontul perimetral construit al spitalului, orientat spre bulevardul Ştefan cel Mare. Intrarea de onoare are loc din partea străzii, o intrare secundară realizându-se din partea spitalului.

Este o biserică cu o structură bazilicală, alcătuită din trei nave, despărţite între ele prin coloane din fontă. Urcarea la cafas şi la cota deasupra colateralelor are loc din pronaosul îngust. Deschisă vederii este doar faţada principală, care prin plastica arhitecturală redă structura spaţială a bisericii cu un rezalit central, mai înalt, corespunzător navei centrale. Faţada a fost împodobită cu detalii din arhitectura rusă, dintre care cel mai utilizat rămâne motivul kokoşnik-ului sau zakomara. Timpul edificării este pus în valoare prin crearea unui spaţiu larg, folosirea unor construcţii metalice şi a ferestrelor ample, cu partea superioară în segment de cerc.

Faţadă
Biserica Sf. Vladimir