Munceşti, 47

Biserica Sf. Treime

Biserica Sf. Treime
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

A fost construită în 1869, pe teritoriul fostului cimitir al satului Munceşti.

Este o biserică construită după unul din proiectele-model, răspândite pe teritoriul Basarabiei începând cu 1825 şi care se utilizau în cazuri ordinare. Arhitectura bisericii este eclectică, în baza stilului clasicist cu elemente din arhitectura rusă. Planul se compune din două compartimente: absida altarului poligonală în plan şi nava, pătrată în plan, dominată de o un acoperiş piramidal, încununată cu o turlă falsă cu un bulb de ceapă. La biserică a fost alipită clopotniţa cu două niveluri, cu camera clopotelor prismatică, cu goluri ample în arc.

Pe teritoriul cimitirului se găsesc pietre care datează din secolele XVIII-XX.

Faţadă
Catedrala romano-catolică Providenţa DivinăBiserica Duminica Tuturor Sfinţilor