Bernardazzi, 95–97 (numărul 95 este exclus)

Complex dintr-o vilă urbană şi o casă de raport

Casă individuală (denumire din Registru)
Bernardazzi, 95–97 (numărul 95 este exclus)Bernardazzi, 95–97 (numărul 95 este exclus)
Monument de arhitectură, istorie şi artă de însemnătate natională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

Este un complex alcătuit din două imobile: vila (literul V) şi o casă de raport (literul A).

Literul V. În martie 1899, nobilul Mihail Vikentievici Karcevskii, a obţinut de la soţia asesorului, Parascovia Andreevna Boguş, o porţiune de teren de la colţul cartierului mărginit de străzile Bernardazzi şi Puşkin, pe care se afla o casă veche, care este demolată. Pe acest loc în 1901 se construieşte o vilă în stil oriental cu influenţa modernului. Autorul proiectului este arhitectul Alexei Victorovici Şciusev.

Casa este amplasată la colţul cartierului, având un plan unghiular, ridicată într-un parter pe un soclu înalt. Planimetria casei este soluţionată pentru două apartamente, cu intrările separate, direct din stradă, una dinspre strada A. Bernardazzi şi alta – dinspre strada A. Puşkin, soluţionate identic prin antreuri centrale, cu evidenţierea în exterior prin câte un portal pe console. De o parte şi alta se află a intrărilor se aflau odăi, legate în anfiladă. Apartamentele aveau câte o intrare secundară din partea curţii. Paramentul clădirii este în zidărie aparentă, din piatră făţuită, cu detaliile arhitectonice cioplite şi intarsie de ceramică.

Ambele faţade sunt soluţionate simetric, cu amplasarea intrării în axa de simetrie. Faţada principală, de pe strada A. Bernardazzi, are 5 axe, dintre care patru sunt goluri de ferestre, şi unul de uşă, ca şi faţada laterală, care are şapte axe compoziţionale, şase goluri de ferestre şi unul de uşă. Decoraţia plastică este din arsenalul arhitecturii orientale, dar trecută prin viziunea stilului modern, cu golul ferestrelor în arc-potcoavă şi ogivale, cu PUn rol decorativ în compoziţia faţadelor revine balcoanelor mici, cu îngrădirea ajurată, din grilaj fier forjat (o ieşire la balcon a fost astupată cu zidărie). Pereţii sunt finisaţi în partea superioară printr-o cornişă cu denticule şi un parapet plin, înviorat de alternarea nişelor pătrate adâncite împodobite cu carouri din ceramoplastică azurie. Paramentul este separat de soclul din piatră spartă printr-un cordon sub forma plintei.

Literul A. În 1904 M. Karcevsky a cumpărat de la vecinul său din stânga, S. Kighel, un teren viran, pe care l-a alăturat sectorului său. În 1912 pe acest teren a fost construită o casă de raport. A supravegheat lucrările arhitectul Mitrofan Alexandru Elladi, posibil autorul proiectului. Arhitectura clădirii a fost concepută în stil modern.

Imobilul a fost ridicat într-un parter, pe un demisol înalt, pe un plan unghiular, conceput pentru patru apartamente. Două apartamente, cu soluţia planimetrică identicădin câte trei odăi cu bucătărie, au intrările din stradă şi din curte, grupate alături, dar separate. În aripa alungită în adâncul curţii, se află câteva garsoniere cu intrări din curte.

Faţada principală este soluţionată simetric, cu trei rezalite, două laterale şi unul central, în care se află grupul intrărilor în apartamente. Schema compoziţională este subordonată la opt axe, dintre care şase goluri de ferestre şi două de uşi. Rezalitul central are o siluetă plastică, cu partea superioară a pereţilor înclinată, încununată de două tumbe şi o terminaţie în segment de arc, sub care este incizată o compoziţie florală în spiritul arhitecturii modernului. Rezalitele laterale se evidenţiază printr-o înălţime mai mare. Arhitectura casei a fost soluţionată cu includerea unor forme din plastica decorativă a imobilului alăturat, cum ar fi carourile din ceramoplastică, conturul ogival al arcurilor de descărcare deasupra golurilor ferestrelor, denticulele de sub cornişă. Imobilul este unul din puţinele clădiri în stil modern, care au păstrat elementele de feronerie şi tâmplărie (canaturile şi tăbliile uşilor), caracteristice stilului.

Faţadă
Bernardazzi, 93