Bernardazzi, 31 A,B,C

Case de raport

Casă individuală (denumire din Registru)
Bernardazzi, 31 A,B,C; Liter ABernardazzi, 31 A,B,C; Liter B
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

Datează de la începutul secolului al XX-lea. Este un complex de case de raport. În 1903 proprietar era Andrei Egorovici Schiduli. S-a păstrat descrierea casei din 1915: "Casa dintr-un parter, construit din piatră şi cărămidă, acoperit cu ţiglă, constă din trei apartamente, în fiecare câte trei odăi şi o bucătărie, în total 12 ferestre. Atenansa este într-un etaj, tot din piatră şi cărămidă, acoperit cu ţiglă, constă din 9 camere, două bucătării şi 9 ferestre. A treia clădire este din piatră, într-un etaj, acoperit cu metal, constă din 6 camere, 10 ferestre."

Literul A. Este o clădire construită din piatră, cu paramentul tencuit, ridicată dintr-un parter, aliniată liniei roşii a străzii. Arhitectura este în stil eclectic cu tentaţii de modern. Faţada este îngustă, cu o compoziţie asimetrică, din trei axe, două de ferestre şi o uşă, evidenţiată printr-un portic, amplasat lateral. Intrarea este dominată de un atic înalt, inclus în parapetul din piatră cu o configuraţie plastică. Colţurile faţadei principale a clădirii şi pilonii porticului sunt evidenţiate prin lesene ornamentate cu obişnuitele trei striuri verticale, specifice stilului modern.

Literul B. Atenansa, amplasată în adâncul parcelei, este o casă de locuit, construită din cărămidă, ridicată pe un plan unghiular. Decoraţia plastică a faţadei este formată din brâe de cărămidă aşezată pe muchie, cornişă, buiandrugi din cărămidă aşezată în evantai cu scoaterea în evidenţă a elementului central. Ferestrele sunt largi, formând un ritm comun cu golurile prin care se luminează spaţiul de sub acoperişul plat.


Bernardazzi, 35Bernardazzi, 19 (în curte)