Avram Iancu, 40

Casa individuală

Avram Iancu, 40
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei. Datează de la sfârşitul secolului al XIX-lea, cu faţadele decorate în stil eclectic.

Clădirea are un plan rectangular, ridicată într-un etaj pe un soclu, aliniată la linia roşie a străzii, ocupând aproape întreaga lăţime a lotului de teren, cu excepţia porţii de intrare (nu s-a păstrat) în partea stângă şi o porţiune a zidului de incintă în dreapta, care conducea cândva într-o grădină de pomi.

Faţada are o compoziţie simetrică, cu şapte axe, goluri de ferestre, cu două rezalite plate, amplasate la mijlocul părţilor laterale. În partea centrală se află trei ferestre, câte o fereastră în părţile laterale şi în rezalite. Golurile ferestrelor, exagerat de alungite şi înguste, nu au ancadramente, dominate de cornişe triunghiulare cu capetele prelungite în jos cu imitaţia de franjuri la capete. Pervazurile sunt proeminente. Cu o imitaţie de console. Pereţii sunt finisaţi printr-o cornişă cu o friză lată.

Faţadă
Avram Iancu, 42Avram Iancu, 31