Anton Pann, 19

Complexul de cladiri al casei-muzeu "A. S. Puskin"

Casa negustorului I.N. Naumov, in care a locuit A.S. Puskin azi casa-muzeu "A.S. Puskin" (denumire din Registru)
Anton Pann, 19
Monument de arhitectură de valoare naţională, inclus în Registrul de monumente de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. S-a costituit de la sfârşitul secolului al XVIII-lea – până la sfârşitul secolului al XIX-lea, în stil eclectic.

Este un complex alcătuit din patru clădiri, care făceau parte din două proprietăţi imobiliare, comasate în perioada postbelică. Întreg complexul a fost restaurat în anul 1982, aspectul actual fiind datorat acestor intervenţii.

Cea mai veche clădire a complexului este casa muzeu A.S. Puşkin, construită anterior sistematizării perimetrale ulterioare a oraşului vechi. Casa, iniţial, era situată în mijlocul grădinii, orientată cu faţada spre est. Pentru două luni, din septembrie 21 până în octombrie 1820, în această casă s-a oprit poetul rus Alexandru Puşkin. Ulterior casa a intrat în componenţa unei clădiri aliniate perimetral străzii Anton Pann. După restaurare a fost detaşată de ea.

Este o casă cu o structură tradiţională, alcătuită din trei camere, aflate de o parte şi alta a unei tinzi centrale. Faţada este simetrică, cu o compoziţie alcătuită din cinci axe, patru goluri de ferestre şi unul de uşă, amplasat central. Casa este acoperită cu o învelitoare înaltă, în patru ape.

Proprietatea negustorului Ivan Naumov, se afla la colţul ascuţit al cartierului, format la intersecţia străzilor Anton Pann şi Pruncul. Configuraţia clădirii repetă conturul obţinut de străzi după redresarea traseului lor, datând de la mijlocul secolului al XIX-lea. Această parte are o configuraţie uşor trapezoidală, cu planul în forma de careu. Cea mai timpurie dintre ele se află la colţul străzii Pruncul, cu un plan unghiular, cu intrare din curte într-un hol, de unde se începe anfilada circulară a camerelor. În partea opusă, ulterior a fost alipită o casă aliniată străzii Anton Pann, care a definitivat construcţia perimetrală a curţii. Intrarea în curte avea loc dinspre strada Pruncul, printr-o poartă şi printr-un gang pietonal dinspre strada Anton Pann. În 1948, la 18 februarie, conform deciziei de organizare a casei-muzeu A.S. Puşkin, complexului de clădiri i s-a donat proprietatea vecină, a cărei construcţii au fost distruse în timpul celui de al doilea război mondial.

Faţadă