Alexei Mateevici, 97

Casă în care a locuit compozitorul Eugen Coca

Demolat

Monument de istorie de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. Până în 1940 proprietar este atestat Teofil Bologa. Între anii 1945–1954 a locuit Eugen Coca (1893–1954), compozitor, dirijor, viorist, maestru emerit al artelor 1946. În memoria compozitorului pe peretele casei este instalată o placă comemorativă.

Clădirea este construită din piatră, pe un plan rectangular, într-un parter, amplasată în adâncul curţii. Pereţii sunt tencuiţi, acoperită în patru ape, cu învelitoare din ţiglă. Casa are planul caracteristic pentru casele modeste de la începutul secolului al XX-lea, influenţate de arhitectura casei populare. Accesul are loc printr-un antreu, amplasat în axa de simetrie a faţadei, de unde are loc intrarea în odăile amplasate de o parte şi alta a intrării (intrarea a fost închisă cu zidărie). În fundul casei se află dependinţele şi bucătăria, cu o intrare din partea opusă a intrării principale.


Alexei Mateevici, 99Alexei Mateevici, 95