Alexandru Vlăhuţă, 3

Casă individuală

Alexandru Vlăhuţă, 3
Monument de arhitectură de valoare locală, inclus în Registrul de monumente de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. A fost construită în anii ’80 ai secolului al XIX-lea. Un timp a fost sediul unei case de rugăciuni.

Literul A. Casa este rectangulară în plan, ridicată într-un nivel pe un soclu înalt, amplasată la colţul cartierului, format la intersecţia străzilor Alexandru Vlahuţă şi Octavian Goga, cu laturile aliniate liniilor roşii a străzilor. Compoziţia spaţial-volumetrică a casei s-a format treptat din alipirea a două clădiri separate, o casă de locuit, aflată la colţ, şi un corp secundar, amplasat perpendicular străzii Goga, printr-un corp de casă secundar.

Soluţia casei derivă din schema casei populare, cu hol central şi simetrie faţă de axa transversală, paralelă străzii A. Vlahuţă. Legătura dintre camere estre realizată în anfiladă circulară. În faţa casei, orientată spre curte, se află o galerie cu stâlpi din lemn, spre care casa se deschide printr-o arcadă din coloane robuste ale ordinului doric. O individualitate a casei este şi alcovul cu o arcadă al sufrageriei. O parte a interioarelor au păstrat plafonul cu detalii modelate. Sub casă se află un subsol amplu, cu orificii de aerisire.

Faţadele erau executată în zidărie aparentă, actual văruite. Faţada principală are şase axe, cinci goluri de ferestre şi un gol de uşă, amplasat lateral. Intrarea are loc printr-un portic, care accede în galeria laterală, orientată spre curte. Porticul intrării este cu două coloane ale ordinului doric, care susţin un antablament masiv încununat de un fronton semicilindric. Faţada vestică, aliniată străzii Octavian Goga, are 10 axe de goluri de ferestre, dintre care şapte erau ale casei şi trei ale corpului secundar de casă, aspectul cărora a fost integrat arhitectural. Ferestrele sunt rectangulare, cu ancadramente cu bosaje în diamant (le-au pierdut în ultimul deceniu). În plinurile dintre au fost repartizate într-un ritm egal lesene, care susţin friza simplă de sub cornişă. La colţuri se aflau lesene cu caneluri.

Literul B. Este un corp de casă alungit, ridicat pe un soclu înalt, cota parterului fiind potrivită la cea a casei de locuit. Întrunea o magazie cu o unitate comercială, orientată cu intrarea spre strada Octavian Goga. Are un plan rectangular, alungit în adâncimea parcelei de teren.

Faţada principală era executată în zidărie aparentă, actual văruită. Compoziţia ei este alcătuită din trei axe de goluri, două de ferestre şi unul de uşă amplasat central (astupat la ultima reparaţie). Faţada este terminată în partea superioară cu un atic, cu partea centrală circulară. Ancadramentele sunt simple, cu evidenţierea cheii de boltă, dominate de ferestre de aerisire. Deasupra intrării în încăperea comercială, în designul copertinei, se afla monograma din literele alfabetului latin "DN".(azi intrarea este astupată şi iniţialele au dispărut). Intrarea în curte avea loc printr-o poartă cu piloni monumentali din piatră, tencuiţi şi decoraţi plastic în spiritul arhitecturii casei. Pilonii au un coronament de cupole din fâşii cuplate.

Faţadă
Alexandru Vlăhuţă, 5