Alexandru cel Bun, 89

Casă cu apartamente de raport

Casă individuală (denumire din Registru)
Alexandru cel Bun, 89
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. Compoziţia faţadei şi elementele decorative converg spre modelele eclecticii clasicizante din anii 70 ai secolului al XIX-lea. Până în 1940 aparţinuse lui Şehtman Iţhoc.

Este o clădire patrulateră în plan, alungită de-a lungul liniei roşii a străzii Alexandru cel Bun, amplasată la colţul cartierului, la intersecţia cu strada Mitropolit Gavril Bănulescu-Bodoni. Un perete, orientat spre interiorul proprietăţii, este teşit, urmând linia veche a departajării parcelelor urbane din această zonă. Imobilul este ridicat pe un subsol, utilizat în scopuri comerciale sau artizanale. La parter se aflau două apartamente, cu intrările amplasate lateral. Faţada principală are o compoziţie simetrică faţă de axa centrală. Intrările sunt amplasate în rezalite, care au forma unor porticuri mărginite de lesene, dominate de frontoane curbliniu. Partea superioară a pereţilor are o friză din goluri de aerisire.

Aspectul exterior al edificiului a fost modificat – au fost închise vechile intrări şi construite intrări noi tambure şi un portic nou.

Faţadă
Alexandru cel Bun, 91Alexandru cel Bun, 85