Alexandru cel Bun, 59

Casă individuală

Demolat

A fost introdusă în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei. A fost calificată drept monument de arhitectură de însemnătate locală.

Clădirea a fost atestată în perioada interbelică. Avea o arhitectură în stil modern, cu faţada asemănătoare unei casă cu apartamente de raport în două niveluri. Planul, cu includerea, la etaj şi parter, a câtorva săli mari pentru reuniuni, acuza o clădire de cult iudaic.

Construcţie a fost demolată la începutul secolului al XXI-lea şi înlocuită compensatoriu cu un nou imobil, care prin lăţime şi înălţime completează frontul construit al străzii.

Nu comportă calităţi de monument istoric.


Alexandru cel Bun, 69Alexandru cel Bun, 57