Alexandru cel Bun, 50 A,B,C

Complex aferent bisericii Sfântul Mare Mucenic Haralambie

Casă cu apartamente de raport (denumire din Registru)
Alexandru cel Bun, 50 A,B,C; Liter AAlexandru cel Bun, 50 A,B,C; Liter BAlexandru cel Bun, 50 A,B,C; Liter C
Monument de arhitectură de însemnătate locală (valoarea naţională a fost contestată în timpul studierii), introdus în Registrul monumentelor de istorie a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

Este alcătuit din trei clădiri alcătuit din locuinţa preotului, şcoala parohială, şi o unitate comercială, complex constituit la sfârşitul secolului al XIX-lea.

Casa de locuit, este amplasată la colţul de sud-est al proprietăţii imobiliare. Planul are o configuraţie unghiulară, cu faţada principală orientată spre strada Octavian Goga. Centrul compoziţional este holul, în care se accede prin două intrări – una din stradă şi alta din curte. În jurul holului sunt grupate odăile. Compoziţia faţadei principale este asimetrică, cu intrarea accentuată de un portic. Elementele decorative ale faţadei sunt distruse. Planimetria, cu organizarea funcţională şi raţională a încăperilor în jurul holului central, presupune implicarea unui arhitect de formare profesionistă de la începutul secolului al XX-lea.

Şcoala parohială se află în partea de nord, construită pe linia roşie a străzii Alexandru Vlahuţă, construită în a II jumătate a secolului al XIX-lea. Are un plan aproape pătrat, cândva cu o galerie din stâlpi de piatră de-a lungul faţadei orientate spre curte (azi construită). Un coridor transversal împarte clădirea în două părţi cu clase, identice după planimetrie. Dinspre est a fost adăugată o anexă pentru locuinţă.

Faţada este în piatră de carieră, structura planimetrică este evidenţiată prin lesene, pereţii, în partea superioară, au o cornişă. Golurile ferestrelor sunt dreptunghiulare, lipsite de ancadramente.

Unitatea comercială este construită într-un singur etaj, cu faţada îngustă aliniată la linia de roşu a străzii, alipită de aripa laterală a clădirii vecine (str. Alexandru cel Bun, nr.48. La un timp necunoscut, ambele construcţii – prăvălia şi aripa cu etaj a imobilului vecin, au intrat în proprietatea unui stăpân, faţada acestora obţinând aceiaşi expresie artistică, împodobite cu pilaştri ai ordinului doric, dominate de un parapet comun din piatră. ). Faţada are o compoziţie simetrică, alcătuită din două goluri de ferestre şi o uşă, amplasată central. Decoraţia plastică este în spirit eclectic, cu golurile în arc, conturate de arhivolte.

Faţadă
Alexandru cel Bun, 51Alexandru cel Bun, 49