31 August 1989, 62

Casă de raport

31 August 1989, 62
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău alcătuit de Academiei de Ştiinţe.

Primele informaţii datează din 1879, când aparţinea fiului negustorului Moşco Bruhis. În 1897 această proprietate este cumpărată de Mordco Itelzon, care a împrumutat 12000 ruble pentru a construi o casă cu două etaje, în timp de trei ani, termen indicat de Uprava gubernială.

Este o clădire în două etaje şi subsol, ridicată pe un plan rectangular, aliniat liniei roşii, cu un gang carosabil, amplasat central. Faţada principală are o compoziţie a(simetrică), alcătuită din 14 axe compoziţionale, dintre care la etaj sunt 12 goluri de ferestre şi două ieşiri la balcon, iar la parter sunt opt goluri de ferestre şi patru goluri de uşi pentru intrări direct din stradă şi poarta de intrare a gangului. Intrările în casele scărilor a casei sunt evidenţiate prin porticuri plate, mărginit de pilaştri ai ordinului doric, dominate de frontoane în segment de cerc. Intrările secundare au loc din partea curţii interioare, pe scări din metal.

Paramentul faţadei principale este în zidărie aparentă din piatră făţuită, cu detaliile cioplite, în forme din arsenalul stilului eclectic cu reminiscenţe clasice. Ferestrele de la etaj au ancadramente dominate de cornişe pe console, sprijinite pe plite de pervaz cu nişe de supt. Ferestrele de la parter sunt lipsite de ancadramente, cu evidenţierea bolţarului central şi pervazurile pe console. Etajele sunt despărţite printr-un brâu din muluri.

Faţadă
31 August 1989, 78 A31 August 1989, 53