31 August 1989, 49

Casă individuală

31 August 1989, 49
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău de Academia de Ştiinţe.

În octombrie 1864 Duma orăşenească a eliberat negustorului Dumiru Antonov atestatul de cumpărare a unui lot viran, amplasat la colţul cartierului mărginit de străzile 31 August şi Tighina, prin care l-a obligat că construiască o casă în timp de doi ani.

Casa, aliniată la linia roşie a străzii 31 August, a fost construită la sfârşitul secolului al XIX-lea. S-a păstrat descrierea din 1902, efectuată de către Vl. Ţâganco "Casă de locuit, din piatră pe mortar de var, într-un parter, acoperişul din olane, podelile de lemn, tavanele tencuite, ferestrele şi uşile din lemn de pin, sobele din cahle şi din cărămidă. Lungimea casei de 7, lăţimea – 6, înălţimea – 2,2 stânjeni". În 1940 era proprietatea avocatului Voliovici.

Faţada principală are o compoziţie simetrică, alcătuită din cinci axe compoziţionale, dintre care patru sunt goluri de ferestre şi unul de uşă, amplasată central. Paramentul faţadei principale este cu detaliile tencuite, contrastante pe fundalul în zidărie aparentă din piatră spartă, cu fracţie măruntă şi factură aspră

Faţada este înviorată de trei rezalite plate, două laterale şi unul central, mărginite de pilaştri cu imitarea bosajelor, modelate din mortar şi dominate de atice rectangulare, elemente ale parapetului din piatră, unite cândva prin grilaje metalice. Rezalitul intrării este scos în evidenţă de suprapunerea pilaştrilor în bosaje prin pilaştri cu caneluri ai ordinului doric, care susţin friza netedă a pereţilor. Ferestrele au ancadramente, au chenare simple, sprijinite pe o plită comună a pervazurilor, cu dominarea părţii superioare masive. Detaliile arhitectonice ale faţadei principale sunt din arsenalul stilului eclectic cu reminiscenţe clasice, tratate în viziunea modernului. Tributare modernului este tratarea golului ferestrelor laterale şi a uşii de intrare cu colţurile de sus rotunjite plastic, în acelaşi spirit stilistic cu forma bombată a ancadramentelor respective.

Faţadă
31 August 1989, 5331 August 1989, 45