31 August 1989, 44 A,B (colţ str. Tighina)

Conac urban

Casă de raport cu prăvălie (denumire din Registru)
31 August 1989, 44 A,B (colţ str. Tighina)
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău alcătuit de Academiei de Ştiinţe.

Primele atestări documentare parvin din timpul când devenise o casă de raport, fiind în proprietatea lui Şmul Barada. Casa avea trei apartamente la parter şi două camere în demisol. Intrarea în curte avea loc printr-o poartă monumentală din piatră, în segment de arc, inclusă în incinta de piatră, care făcea corp comun cu peretele casei, în care era inclusă şi portiţa intrării (azi astupată cu zidărie).

Liter A. Este o clădire construită la colţul cartierului, ridicată pe un plan unghiular, într-un parter pe un demisol înalt, construită la mijlocul secolului al XIX-lea după un proiect model, parte componentă a unui conac urban. Faţadele sunt aliniate la liniile roşii ale străzilor, cu o compoziţie simetrică, alcătuită din şapte şi 12 axe compoziţionale, toate goluri de ferestre, fiecare cu câte un rezalit plat la colţuri. Intrarea în casă avea loc din partea curţii interioare. Ulterior, când camerele de la parter au fost utilizate pentru unităţi comerciale, câteva ferestre au fost înlocuite cu uşi.

Detaliile arhitectonice ale faţadelor principale sunt din arsenalul stilului eclectic cu reminiscenţe clasice. Ferestrele au ancadramente cu chenare simple, dominate de cornişe rectilinii, cu nişe sub plita de pervaz. Partea superioară a pereţilor este încoronată cu o cornişă cu denticule deasupra rezalitelor laterale, şi o friză netedă, susţinută de pilaştrii ordinului doric, plasaţi în plinul dintre ferestre.

Liter B. Este construit pe un plan rectangular, aliniată la linia roşie a străzii, ridicată într-un parter pe un demisol înalt. Faţada principală are şapte axe, compoziţionale – şase de ferestre şi unul de uşă, amplasat central. Detaliile arhitectonice sunt din arsenalul stilului eclectic cu reminiscenţe neoclasice. O friză netedă cu ferestre pentru aerisirea podului.

Faţadă
31 August 1989, 4531 August 1989, 43